ca

រចនាសម្ព័ន្ធភ្នាល់នៅលើរ៉ូឡែតគោលបំនងហ្គេម

គោលបំនងហ្គេមគឺជារៀងធម្មតាទោះបីជាតែពួកគេមានរបៀបភ្នាល់ជាច្រើនលាក់ទុកក្នុងចិត្តតែល្បែងនេះបានផ្តល់ឲ្យពីរបៀបលេងជាច្រើន, មូលដ្ឋានងាយស្រួល។ យើងរើសរន្ធមួយដើម្បីភ្នាល់។ពេលដែលកង់វាបានវិល, ប្រសិនបើលេខឬពណ៌ដែលអ្នកបានរើសបង្ហាញឡើងពេលនោះអ្នកជាអ្នកឈ្នះ។ នៅក្នុងរ៉ូឡែតរបស់អ៊ឺរ៉ុបមានវិធីភ្នាល់ម្យ៉ាងហៅថាEn Prisonដែលឲ្យអ្នកនូវតំលៃមួយសុវត្តិភាព, ប្រសិនបើគ្រាប់បាល់ធ្លាក់ចូលលេខ០(សូន្យ) , តែលោកអ្នកបានចាក់លេខផ្សេង, ពេលនោះអ្នកអាចភ្នាល់ម្តងទៀតបានឬក៏ដកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានភ្នាល់ពាក់កណ្តាលមកវិញ។

ការភ្នាល់លេខកៅឪ

មានផ្នែកផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន, នៅក្នុងនោះអ្នកអាចធ្វើការភ្នាល់បាន។ នៅលើកង់រង្វង់មាន៣៦លេខ, ចាប់ពីលេខ១ឥលេខ៣៦, ហើយមានលេខ០មួយនៅក្នុងរ៉ូឡែតរបស់អ៊ឺរ៉ុបហើយនិងលេខ០ស្ទួននៅក្នុងរ៉ូឡែតរបស់អាមេរិច។ដែលលោកអាចភ្នាល់កៅឪមួយណាក៏បាន។

ការភ្នាល់ក្នុងក្រុម

រន្ធភ្នាល់ក្នុងកង់រ៉ូឡែតចែកចេញជា២ពណ៌, ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅ, ដូច្នេះអ្នកអាចភ្នាល់ពណ៌មួយជំនួសលេខ, ប្រសិនគ្រាប់បាល់ធ្លាក់ចូលលេខត្រូវនឹងពណ៌ដែលលោកអ្នកបានភ្នាល់លោកអ្នកជាអ្នកឈ្នះហើយលោកអ្នកអាចភ្នាល់ជាក្រុមជំនួសលេខកៅឪ។ លោកអ្នករើសក្រុមលេខដូចជា១២លេខដំបូងចាប់ពីលេខ១ដល់លេខ១២, ចាប់ពី១៣ដល់២៤, ចាប់ពី២៥ដល់៣៦, ឬក៏លោកអ្នកអាចភ្នាល់១៨លេខដំបូងនិង១៨លេខផងដែរ ។ លោកអ្នកនឹងឈ្នះប្រសិនបើគ្រាប់បាល់ធ្លាក់ចូលលេខក្នុងក្រុមដែលលោកអ្នកបានភ្នាល់។លោកអ្នកក៏អាចភ្នាល់លេខគូឬលេខសេសណាមួយដែរ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសជ្រុង, ជួរដេកឬ២ជួរដេក។ជាទូទៅល្បែងនេះផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវជំរើសភ្នាល់ជាច្រើនបែប។ ការភ្នាល់ក្នុងក្រុម, ការភ្នាល់ពណ៌និងការភ្នាល់គូសេសដែលអាចឲ្យលោកមានជាច្រើនដើម្បីឈ្នះ។

ការភ្នាល់ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ

កងរង្វង់រ៉ូឡែតត្រូវបានចែកជា២វង់, រង់ខាងក្រៅ និងវង់ខាងក្នុង, លោកអ្នកជ្រើសយករង់មួយនិងជម្រើសភ្នាល់ណាមួយដើម្បីភ្នាល់, ការភ្នាល់វង់ខាងក្នុងគឺជាការភ្នាល់ ១លេខ ២លេខ ៣លេខ ៤លេខ ៥លេខនិង ៦លេខ, ការភ្នាល់វង់ខាងក្រៅគឺការភ្នាល់ជាក្រុម ដួចជាការភ្នាល់ជួរដេកដែលមាន១២លេខ ការភ្នាល់១២លេខជាក្រុម, ការភ្នាល់ពណ៌, គូសេស, លេខឡើងលេខចុះ។

របៀបលេងរ៉ូឡែត

តុរ៉ូឡែតមួយអាចបាន៨នាក់, ពេលដែលអ្នកសំរេចចិត្តថាលេង ដំបូងអ្នកត្រូវប្តូរប្រាក់របស់អ្នកទៅជាកាក់សំរាប់ភ្នាល់។ពេលដែលលោកអ្នកលេងក្នុងកាស៊ីណូដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំ អ្នកលេងទាំងអស់ត្រូវបានឲ្យកាក់សំរាប់ភ្នាល់មានពណ៌ផ្សេងៗគ្នា។ តែប្រសិនបើអ្នកលេងភ្នាល់អនឡាញ, នោះអ្នកលេងទាំងអស់និងទទួលបានកាក់ពណ៌ដូចគ្នា។នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានកាក់ នោះអ្នកធ្វើការភ្នាល់បាន។វាគ្មានការដាក់កំរិតឬប្រភេទភ្នាល់របស់លោកអ្នកនោះទេ លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការភ្នាល់របស់លោកអ្នករហូតដល់សញ្ញាប្រកាសឲ្យឈប់ភ្នាល់បានលេចឡើង។ បន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្តើមបង្វិលកង, ហើយគ្រាប់បាល់ក៏បានចាប់ផ្តើមរត់ក្នុងរង្វង់កងដែលកំពុងតែវិល, ពេលកងរង្វង់ឈប់វិលនោះគ្រាប់បាល់និងធ្លាក់ចូលក្នុងរន្ធ, បើរន្ធនោះត្រូវគ្នានិងរន្ធដែលអ្នកភ្នាល់នោះអ្នកជាឈ្នះ, អ្នកបង្វិលកងនិងប្រកាសរាល់ការភ្នាល់ណាដែលបានឈ្នះហើយនិងសងប្រាក់ទៅតាមការភ្នាល់របស់លោកអ្នក រីឯអ្នកចាញ់និងត្រូវទៅផ្ទះ។

ជំនួយទាំង១០សំរាប់អ្នកលេងរ៉ូឡែតនិងមានសំណាងអាចឈ្នះ

នេះជាយុទ្ធសាស្រ្តសាកល្បងដែលអាចជួយលោកអ្នកឈ្នះបានប្រាក់ជាច្រើន....

ជំនួយទី១

ចូរលេងរ៉ូឡែតនៅដែលលោកអ្នកពេលទំនេរហើយចូរភ្នាល់តែផ្នែកខាងក្រៅ

ជំនួយទ២

ចូរភ្នាល់តែផ្នែកខាងក្រៅហើយភ្នាល់ពណ៌ក្រហម/ខ្មៅ , ឡើង/ចុះ តាមជួរឬភ្នាល់១២រន្ធ។ ការបានត្រលប់មកវិញដូចជាស្តួចស្តើងតែពួកវាអាចជួយឲ្យលោកអ្នកឈ្នះក្នុងហ្គេមនេះ។

ជំនួយទី៣ត្រូវតែពិនិត្យលទ្ធផលដែលកន្លងមកឬវគ្គនិមួយៗនៃរ៉ូឡែតជានិច្ចពួកវាអាចជួយអ្នកលេងទាំងឡាយជាធ្វើការព្យាករសំរាប់ជុំនានារបស់ពួកគេ, ឧទាហរណ៍ថា, ប្រសិនបើស៊េរីទាំង១០លេខដែលបង្វិលជាពណ៌ក្រហម, អ្នកលេងនឹងភ្នាល់ពណ៌ក្រហម, ជំនួយរ៉ូឡែតនេះវាជាកត្តាសំខាន់បំផុតហើយជំនួយជាច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ូឡែតនិងតែងតែបានប្រើដោយអ្នកលេងជាច្រើនដែលបានឈ្នះ

ជំនួយទី៤

នេះជាចំនុចសំខាន់ ការអនុវត្តន៍ធ្វើឱ្យមនុស្សល្អឥតខ្ចោះ។ ចាប់ផ្តើមជាមួយតុទំនេរនិងចាប់យកហ្គេមមួយ, ជំរះរាល់ការសង្ស័យនិងពេលដែលោកអ្នកមានជំនឿចិត្តគ្រប់គ្រាន់, ចាប់ផ្តើមភ្នាល់ជាមួយតុមួយដែលលេងដើម្បីឈ្នះ។

ជំនួយទី៥

អ្វីដែលអ្នកបំរុងនឹងឈ្នះ។ ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកចាប់ផ្តើមជាមួយទឹកប្រាក់50$ បន្ទាប់ពីប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកនៃការលេងអ្នកមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន100$ ដែលស្មើនឹងប្រាក់ចំនេញ 50$, ធ្វើការដកប្រាក់ចំនួនដែលអុ្នកបានឈ្នះចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ អ្នកមិនអាចចាញ់ហ្គេមនេះទេ, អ្នកបានត្រឹមតែរួចដើម។ នេះជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលសំខាន់បំផុតសំរាប់រ៉ូឡែតនិងសំរាប់អ្នកលេងក្នុងកាស៊ីណូទាំងអស់។ ត្រូវរក្សាទុកលុយឈ្នះរបស់អ្នកហើយលេងតែលុយដើមបានហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកចាញ់លុយដើមរបស់អ្នកក្នុងពេលដ៏ខ្លី, ព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ដែលទាក់ទាញអ្នកចង់ឲ្យធ្ចើការដាក់ប្រាក់បន្តទៀត នេះជាសារសំខាន់បំផុតនៃជំនួយរ៉ូឡែតសំរាប់អ្នកលេងមួយចំនួន.... ចូរភ្នាល់តែចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកគិតថាអ្នកមានលទ្ធភាពដើម្បីចាញ់។

ជំនួយទី៦

ត្រូវតែពិនិត្យតុដែលលោកអ្នកលេងជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្តើមលេង។ អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីឈ្នះប្រាក់ឲ្យបានច្រើន, អ្នកត្រូវគិតទុកក្នុងចិត្តថាអ្នកមិនត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយកាស៊ីណូទេ។សំខាន់ផ្តោតលើឲ្យតែបានប្រាក់ចំនេញទៅបានហើយ។

ជំនួនទី៧

ត្រូវតែមើលលើច្បាស់សិនមុននឹងលេង, លេងតែរ៉ូឡែតបែបអ៊ឺរ៉ុបតែមួយគត់និងកុំលេងរ៉ូឡែតបែបអាមេរិច, រ៉ូឡែតលេខ០ស្ទួនរបស់អាមេរិចបង្កើនប្រាក់ចំនេញសំរាប់កាស៊ីណូហើយអត្រាចាញ់របស់លោកអ្នកក៍រហ័សដែរ។

ជំនួយទ៨

ប្រសិនបើអ្នកលេងអនឡាញ, អ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នទ្វេរដង។ ត្រូវតែលេងជាមួយកាស៊ីណូណាដែលមានឈ្មោះនិងផ្សព្វផ្សាយពីភាគរយនៃសំនងរបស់ពួកគេនិងលេងជាមួយកាស៊ីណូភ្នាល់ការរើសលេខតាមភាពចៃដន្យ។

ជំនួយទី៩

នេះសំរាប់កាស៊ីណូធម្មតា។ មុនពេលចាប់ផ្តើមបង្វិលកងរៀងរាល់ដងអ្នកគួរតែពិនិត្យភាពលំអៀងប្រសិនបើមានវាការពិតដែលអាចធ្វើបានជាកើលាក់មួយថាកងរង្វង់អាចធ្វើឲ្យចេញលេខតែលេខសេសច្រើនជាងលេខគូឬក៍ផ្ទុយមកវិញ។

ជំនួយទិ១០

ត្រូវបោះពុម្ពទុកពីជំនួយលេងរ៉ូឡែត, រក្សាទុកវាខណៈដែលលោកអ្នកលេងហ្គេមព្រោះវាអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងល្អហើយអាចឲ្យលោកអ្នកឈ្នះបានប្រាក់ជាច្រើនក្នុងការភ្នាល់។