ca

គោលការណ៍ភ្នាល់ល្បែង BaccaratBaccaratគឺជាល្បែងដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតក្នុងការលេងជាមួយនិងការមិនចាំសំរេចម្តងទៀតបន្ទាប់ពីការចាក់ភ្នាល់រួចរាល់មានន័យថាវាមានន័យថាអ្នកចែកបៀនៅក្នុងតារាងនេះដើរតួនាទីយោងទៅតាមក្បួនច្បាប់ទាំងនេះដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកលេង។

ចំនួនគ្រាប់ដែលធំជាងគេនៅក្នុងbaccaratគឺផលបូកសរុបស្មើ៩ បៀ២សន្លឹកសរុប៩គ្រាប់ហៅថា “ផ្ទុះ” និងមិនចាញ់ឡើយ ចំនែក៨គ្រាប់គឺជាគ្រាប់ធំទី២ ហើយក៏អាចហៅថា“ផ្ទុះ”ផងដែរ។ ប្រសិនបើបៀរទាំងសងខាងបៀរកូននិងបៀរមេចំនួនគ្រាប់ដូចគ្នា និងការចែកបៀរបានបញ្ឈប់គេហៅថា(ស្មើ) និងគ្មានការឈ្នះឬចាញ់ឡើយ។

អ្នកចែកបៀរចែកបៀរជូនទៅខាងកូននិងមេម្នាក់2សន្លឹក

ប្រសិនបើបៀរកូនឬក៏បៀរមេបូកបញ្ចូលគ្នាស្មើ៨ឬ៩ ពួកគេត្រូវឈប់, នេះជាច្បាប់ភ្នាល់។

ប្រសិនបើបៀរខាងកូន ៦ ឬ ៧ កូនត្រូវឈប់

ប្រសិនបើខាងកូនឈប់ ខាងមេត្រូវថែមបៀរ១សន្លឹកក្នុងករណីផលបូកបៀរខាងមេ ៥គ្រាប់ឬ តូចជាង

ប្រសិនបើបៀរខាងកូនផលបូកសន្លឹកបៀរស្មើ ៥ ឬតូចជាងខាងកូនត្រូវថែមបៀរ១សន្លឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ប្រសិនបើខាងកូនថែមបៀរ១សន្លឹករួចហើយ ខាងមេក៏ត្រូវតែថែមដែរ១សន្លឹកដែរក្នុងករណីតាមច្បាប់ដូចខាងក្រោមៈ

បៀរមេផលបូក២សន្លឹកដំបូងស្មើ ០, ១, ២ខាងមេដាច់ខាតត្រូវតែថែមបៀរ

បៀរមេផលបូក២សន្លឹកដំបូងស្មើ ៣ ខាងមេត្រូវថែមបៀរ ប្រសិនបើខាងកូនថែមបានសន្លឹក១-២-៣-៤-៥-៦-៧-៩-០(លើកលែងសន្លឹក៨)

បៀរមេផលបូក២សន្លឹកដំបូងស្មើ ៤ ខាងមេត្រូវថែមបៀរ ប្រសិនបើខាងកូនថែមបានសន្លឹក ២-៣-៤-៥-៦-៧

បៀរមេផលបូក២សន្លឹកដំបូងស្មើ ៥ ខាងមេត្រូវថែមបៀរ ប្រសិនបើខាងកូនថែមបានសន្លឹក ៤-៥-៦-៧

បៀរមេផលបូក២សន្លឹកដំបូងស្មើ ៦ ខាងមេត្រូវថែមបៀរ ប្រសិនបើខាងកូនថែមបានសន្លឹក ៦-៧

បៀរមេផលបូក២សន្លឹកដំបូងស្មើ ៧ ខាងមេឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

យុទ្ឋសាស្រ្តក្នុងការលេងBACCARAT

ការប្រើយុទ្ឋសាស្រ្តត្រឹមត្រូវសំរាប់ល្បែងកាស៊ីណូមួយចំនួនវាមានប្រយោជន៍បំផុតសំរាប់អ្នកលេង។ ឧទហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតដូចជាblackjack ពិតមែនហើយនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាយុទ្ធសាស្រ្តជាមូលដ្ឋាននិងយល់ពីសន្លឹកបៀរដែលគណនា, អ្នកក៏អាចបដិសេធការរំពឹងទុកអវិជ្ជមានដែលមានច្រើនជាងតែមួយភាគរយនិងកាស៊ីណូ

ការគណនាសន្លឹកបៀរមិនមែនសំរាប់Video Pokerនោះទេប៉ុន្តែអ្នកនៅតែអាចមានប្រៀបនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការសំរេចចិត្តតាមយុទ្ឋសាស្រ្តVideo Poker។

ជាអកុសលវាមិនមានយុទ្ធសាស្រ្តណាសម្រាប់ល្បែងBACCARATទេដូចជាគ្មានជំរើសច្រើនសោះសំរាប់អ្នកលេង, ក្បួនច្បាប់នៃការលេងត្រូវបានសំរេចបន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើការភ្នាល់ហើយក្តីសង្ឃឹមគឺរំពឹងលើសំណាងរបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ឋនៃការភ្នាល់ពេលអាចរំពឹងលើលទ្ឋផលដែលបានចេញរួចកន្លងមក(មានន័យថាយកលទ្ឋផលដែលចេញរួចមកគិតនិងវិនិច្ឆ័យដើម្បីធ្វើការភ្នាល់ដែលគេហៅថាភ្នាល់តាមប្រពន្ឋឬSystem)ដែលគិតថាគ្មានប្រយោជន៍។

ប៉ុន្តែសម្រាប់ល្បែងកាស៊ីណូ ផ្សេងទៀតគឺតែងតែមានបន្ទប់សម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តBaccarat មានប្រសិទ្ធិភាពនៅទីនោះគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណា។

កុំភ្នាល់ស្មើ

ការលេងល្បែង Baccarat អ្នកមានជម្រើសបីប៉ុណ្ណោះក្នុងការភ្នាល់ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាអ្នកមិនមែនគ្មានជម្រើសផ្សេងនោះទេ

  • ការភ្នាល់ខាងបៀរកូនអត្រាចំណេញ១,២៩%
  • ការភ្នាល់ខាងបៀរមេអត្រាចំណេញ១,0១%
  • ការភ្នាល់ស្មើអត្រាចំណេញ ១៥,៧៥%

តួរលេខអត្រាចំណេញ មានន័យថា ខាងបៀរមេមានឪកាសឈ្នះច្រើនប្រសិនបើភ្នាល់ក្នុងរយៈពេលយូរ, ទោះបីជាត្រូវបង់កំរៃជើងផ្សារ៥%ក៏ដោយក៏នៅតែជាការចំណាយដ៏តិចតួចប្រសើជាងភ្នាល់ខាង”បៀរកូន” ដូចនេះការភ្នាល់ដ៏ល្អបំផុតមានតែមួយគឺឿភ្នាល់បៀរមេ។

សំរាប់ការភ្នាល់ស្មើកាស៊ីណូនិងសង១ ជា ៩ទាំងដើមភ្នាល់, អកុសលតំលៃសងពីកាស៊ីណូគឺវាលើសពី១៥% , ដូច្នេះចូរកុំភ្នាល់លើស្មើល្អ

ជាង , ល្អណាស់វាប្រជាមានការធុញជាខ្លាំងពេលដែលមានជម្រើសតែមួយក្នុងការភ្នាល់, ប៉ុន្តែBaccaratនៅតែជាហ្គេមមួយដែលមានហាងឆេងល្អនៅក្នុងកាស៊ីណូប្រសិនបើអ្នកដឹងពីបញ្ហានេះ។

ចំនួនហ៊ូនៃបៀរនិងកំរៃជើងផ្សារ

ដូចបានបង្ហាញលើអត្រាហាងឆេងរបស់Baccaratអ្នកអាចបង្កើនឱកាសរបស់អ្នកដោយជ្រើសហ្គេមមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីលេង, អ្នកគួរតែរកមើលកាស៊ីណូណាដែលផ្តល់នូវការដាក់ចំនួនហ៊ួនៃបៀរលេងតិចនិងកាត់កំរៃជើងផ្សារទាប។

ជម្រើសដ៏ល្អគឺ៦ហ៊ូនៃបៀរហ្គេមជាមួយនិងការកាត់កំរៃជើងផ្សារ៤%ពេលដែលភ្នាល់ថា”បៀរមេ”ឈ្នះ, សំរាប់តែមួយហ៊ូបៀរលោកអ្នកអាចរកបានតែនៅក្នុងហ្គេមអនឡាញមួយចំនូនណាដែលប្រើកម្មវិធីតូចៗ។

ការគ្រប់គ្រងប្រាក់

ការយល់ដឹងពីការភ្នាល់ល្អបំផុតសំរាប់Baccaratតែមួយមិនមែនអាចបង្កើតបានយុទ្ឋសាស្រ្តដ៏ល្អនោះទេ, ការសំរេចបន្ទាប់គឺតើគួរភ្នាល់ចំនួនប៉ុន្មាន។ វាមិនមែនជាការសម្ងាត់ទេដែលអ្នកលេងជាច្រើនជួបមានហានិភ័យច្រើនជាង